Slezska Senior Golf  Tour

.

Hrát golf
to je velká radost.
Boj v turnaji
je velmi obohacující.

Vážené seniorky,senioři, přátelé golfu.


Chtěl bych Vás všechny přivítat na nových stránkách Slezské tůry a nastínit,

co nás v roce 2016 čeká:

Golfová sezóna 2016 nám přinese podstatné změny v seniorské kategorii.

Jak jistě víte, došlo ke snížení věkové hranice kategorie seniorů z 55 na 50let.

To znamená, že teoreticky může do kategorie seniorů přibýt až 5x více mužů,

než tomu bylo v minulých letech. Nevím, jestli to tak bude, v každém případě

by se mohla zvýšit konkurence, jak v seniorech, tak i v master seniorech, kde

jsme se rozhodli snížit věkovou kategorii na 65+. Kategorie seniorek a master

seniorek zůstávají stejné, jako v loňském roce.

Kalendář turnajů Slezské tůry pro letošní rok je opět sestaven v součinnosti s

 Moravskou tůrou tak, aby hráči mohli absolvovat obě tůry.

Pro letošní rok přibudou kromě kvalifikačních turnajů ještě turnaje pořádané

ČSGA – Národní senior tour a Master senior tour. Tyto turnaje se budou hrát

převážně v Čechách. Propozice a kalendář turnajů jsou uvedeny v kolonce

turnaje na stránkách ČSGA a na našich stránkách.

Pro letošní rok jsou zajištěné FEE v rozmezí 500-600 Kč, ze startovného bude

uhrazen oběd a zpracování výsledků. Vyhodnocování jednotlivých turnajů bude

prováděno tak jako v minulých letech, pomocí bodovací tabulky, jak je uvedeno

v propozicích soutěže. Po posledním turnaji Slezské tůry bude slavnostní

vyhodnocení výsledků a předání cen ve všech vypsaných kategoriích.

Na závěr sezóny se bude hrát pravidelná soutěž Pohár regionů v Berouně a tradiční

jamkovka Sever – Jih v Olomouci. Nominace na tyto soutěže bude provedena na

základě průběžných výsledků Slezské tůry s přihlédnutím k výkonnosti jednotlivých

hráčů organizačním výborem.

Přeji všem účastníkům hodně radosti ze hry


Jirka Seiler

 

.

Generální Partner

Początek strony