Seniorky - Brutto 2022
Lipin Arm Semia Krako Šilhř Kravař Rožnov Ostrav MMS Kravař Nej. 6 Finále Celkem
Čelad
1 VITTOVÁ Anna 29 60 60 60 36 245 27 272
2 ŽŮRKOVÁ Bohumila 50 50 60 50 210 60 270
3 ADAMČÍKOVÁ Kateřina 60 42 50 152 42 194
4 PROKOPOVÁ Oldřiška 50 27 32 42 151 21 172
5 DOBEŠOVÁ Petra 36 50 36 122 32 154
6 CURZYDLOVÁ Dana 42 60 102 50 152
7 LANÍKOVÁ Miroslava 42 32 29 19 122 10 132
8 KOŠINOVÁ Vlasta 27 25 29 36 117 11 128
9 KUCHÁROVÁ Emilia 60 25 85 25 110
10 PODEŠVOVÁ Marcela 32 21 53 36 89
11 DELFAVEROVÁ Stanislava 36 29 65 17 82
12 LIGOCKÁ Karin 27 27 54 19 73
13 RAUSCH Iva 60 60 0 60
14 REDKOVÁ Ivanka 36 36 15 51
15 STANOVSKÁ Monika 0 29 29
16 ŠRÁMKOVÁ Eva 0 23 23
17 AERTSOVÁ Jana 0 13 13
18 JANÍKOVÁ Alena 27 15 42 23 107 0 0
19 KUCIÁNOVÁ Magdalena 42 42 0 0
20 HŮRKOVÁ Jana 36 36 0 0
21 FILIPOVÁ Vladislava 32 32 0 0
22 POSPÍŠILOVÁ Ivana 32 32 0 0
23 VOLNÁ Renata 29 29 0 0
24 MACHÁTOVÁ Elena 29 29 0 0
25 HIKLOVÁ Jindra 23 23 0 0
26 TRENZOVÁ Libuše 23 23 0 0
27 ŠINAGLOVÁ Renáta 21 21 0 0