Seniorky,masterseniorky - Stableford
Lip Šilh Čel Ostr Rož Rop Čel Krav Arm Šilh CELKEM
1 KOŠINOVÁ Vlasta 44 50 17 35 146
2 ŽŮRKOVÁ Bohumila 50 44 50 144
3 DEL FAVEROVÁ Stanislava 31 33 33 97
4 VOLNÁ Renata 29 10 33 21 93
5 PROKOPOVÁ Oldřiška 25 25 25 75
6 HOLÍKOVÁ Jindřiška 27 44 71
7 PODEŠVOVÁ Marcela 33 35 68
8 JURČOVÁ Larisa 39 27 66
9 DOBEŠOVÁ Petra 35 31 66
10 KOPCOVÁ Jana 23 39 62
11 JANÍKOVÁ Alena 29 27 56
12 NGUYEN Xuan Lan 50 50
13 STEJSKALOVÁ Stanislava 44 44
14 KALLUSOVÁ Libuše 39 39
15 GAIK Maria 8 29 37
16 KOTLÁNOVÁ Irena 31 31
17 ADAMČÍKOVÁ Kateřina 31 31
18 MACHÁTOVÁ Elen 29 29
19 RAUSCH Iva 29 29
20 REDKOVÁ Ivanka 23 23