Seniorky,masterseniorky - Brutto rány
Lip Šilh Čel Ostr Rož Rop Čel Krav Arm Šilh CELKEM
1 ŽŮRKOVÁ Bohumila 50 50 50 150
2 VOLNÁ Renata 35 17 33 25 110
3 KOŠINOVÁ Vlasta 33 33 11 23 100
4 PROKOPOVÁ Oldřiška 27 31 33 91
5 DEL FAVEROVÁ Stanislava 31 31 27 89
6 DOBEŠOVÁ Petra 44 44 88
7 PODEŠVOVÁ Marcela 29 39 68
8 KOPCOVÁ Jana 29 39 68
9 JANÍKOVÁ Alena 35 29 64
10 JURČOVÁ Larisa 39 23 62
11 HOLÍKOVÁ Jindřiška 27 31 58
12 STEJSKALOVÁ 50 50
13 MACHATOVÁ Elen 44 44
14 ADAMČÍKOVÁ Kateřina 44 44
15 GAIK Maria 12 29 41
16 NGUEN Xuan Lan 35 35
17 RAUSCH Iva 35 35
18 KALLUSOVÁ Libuše 25 25
19 REDKOVÁ Ivanka 21 21
20 KOTLÁNOVÁ Irena 15 15