Vážení golfisté, seniorky, senioři, přátelé,

kalendář se posunul do března a to znamená, že se kvapem přiblížil první turnaj RST Slezska, který bude tradičně v Lipinách.

Pro letošní rok jsme s Markem připravili celkem 10 turnajů včetně oblíbeného 2 denního turnaje Mistrovství Moravy a Slezska. Termíny a místa turnajů jsou uvedeny v propozicích a na boční liště.

Kalendář turnajů Slezské tůry pro letošní rok je opět sestaven v součinnosti s Moravskou tůrou tak, aby hráči mohli absolvovat obě soutěže a termíny nekolidovaly ani s kvalifikačními turnaji, které pořádá ČSGA, což se v podstatě podařilo.

Kategorie hráček a hráčů pro letošní sezónu zůstávají stejné jako v loňském roce a vše bude uvedeno v propozicích tůry.

FEE a startovné se budeme snažit držet v podobné výši jako v minulém roce.

Vyhodnocování jednotlivých turnajů bude prováděno tak jako v minulých letech, pomocí bodovací tabulky. Letos jsme udělali změnu ve vyhodnocení celkových výsledků, aby nedošlo k nesprávnému výpočtu pořadí, tak, jak se nám to stalo v loňském roce. Bude se počítat 6 nejlepších výsledků z 9 turnajů a k tomu se připočtou body za finálový turnaj. Tato změna bude uvedena v propozicích soutěže, které budou na stránkách Slezské tůry www.slezskatour.cz

Po posledním, finálovém turnaji, bude slavnostní vyhodnocení výsledků a předání cen ve všech kategoriích.

Na závěr sezóny se bude hrát pravidelná soutěž Pohár regionů tentokrát na Čeladné, tradiční jamkovka Sever – Jih v Olomouci a 3.ročník soutěže v jamkovce Česko-Polsko. Nominace na tyto soutěže bude provedena na základě průběžných výsledků Slezské tůry s přihlédnutím k výkonnosti jednotlivých hráčů organizačním výborem.

Přeji všem účastníkům hodně radosti ze hry

               Jirka Seiler                                                Marek Gaik