START Z JAMKY Č.1  
8.30 ŠTURSA Petr DADEJ Ladislav ŠTRBÁK Juraj DUSÍLEK Jaroslav  
8.40 PRAŽÁK Petr GAIK Marek SEILER Jiří KOPEC Jiří  
8.50 BERNÁT Miloslav JANÍK Josef HENZL Pavel SCHRECK Roman  
9.00 SEKOT René MÁSLO Miroslav RAŠKA Václav PRAUSE Josef  
9.10 RYŠAVÝ Boris CÍSAŘ Jiří MOČIGEMBA Jaroslav PREPSL Miroslav  
9.20 VOLNÁ Renata DOBEŠOVÁ Petra BOJKOVÁ Sylva KOPCOVÁ Jana  
9.30 MIČÁNEK Lubomír PAVELEK Ivo JUŘENA Drahomír VALIGURA Jan  
9.40 GAIK Maria PROKOPOVÁ Oldřiška JANÍKOVÁ Alena HOLÍKOVÁ Jindřiška  
9.50 KALLLY Štěpán KOSTKA Milan VALCHÁŘ Zdeněk PRAUSS Petr  
10.00 JAKUBÍK Petr HUDEČEK Jaromír KOTLÁN Petr HUDEČKOVÁ Anna  
10.10 LAŠ Antonín DALÍK Jaromír MENŠÍK Drahoslav NOVOTNÝ Zdeněk  
10.20 KOŠINA Miroslav KOŠINOVÁ Vlasta SVOBODA Radim  
10.30 MATOUŠEK Stáňa KUBÁT Josef RATAJ Herbert  
10.40 PAPÍRNÍK Miloš MACEK Jiří GRUNDMANN Milan